Augmentacija

Augmentacija

Nadogradnja kosti ili augmentacija je postupak kojim se presađuje vlastita kost ili se ugrađuje umjetna kost. Kao izbor materijala kojim se radi augmentacija treba istaknuti umjetnu kost i razgradive membrane koji su u potpunosti biokompatibilni.

 

 

Kada nema dovoljno kosti za ugradnju implantata tada je potrebno nadomjestiti izgubljenu kost kako bi se stvorila kvalitetna baza. Dakle, augmentacijom se povećava volumen kosti u visinu ili širinu kao priprema za ugradnju implantata ili kao priprema za estetski bolji izgled zubnog mesa oko budućeg protetskog rada. U poliklinici Kustec za rekonstrukciju koštanog tkiva koristi se PRF protokol – trombocitima obogaćen fibrin.