CAD/CAM

CAD/CAM

CAD (računalom potpomognuto oblikovanje) / CAM (računalom potpomognuta izradba) tehnologija je danas visoko zastupljena u svim aspektima dentalne medicine u razvijenom svijetu. Cilj ove tehnologije je skratiti vrijeme izradbe protetskog rada i smanjiti mogućnost pogrešaka koje su moguće tijekom izrade u laboratoriju te omogućavanje protetske sanacije kroz svega nekoliko posjeta. CAD/CAM tehnologija je sistem koji služi za izradu svih vrsta keramičkih nadomjestaka. Glavna funkcija je poboljšanje preciznosti kao i ubrzavanje izrade protetskih nadomjestaka, pa je samim time najzastupljenija u protetici. U poliklinici Kustec koristimo IN LAB CAM SW 16.0.

 

 

Tehnika izrade započinje prepariranjem željenog zuba za određeni protetski nadomjestak nakon čega se nanosi prah potreban za skeniranje zuba (digitalni otisak) pomoću 3D intraoralne kamere i prijenos slike na računalo, nakon čega slijedi obrada keramičkom bloka i dobivanja željenog protetskog nadomjestka unutar 10-15 min. Cerec sustav za izradbu protetskih nadomjestaka predviđa upotrebu blokova keramike montiranih na metalni nosač iz kojega se nadomjestak izrađuje milanjem. Restauracija se glođe u posebnim glodalicama koje su sastavni dio svakog CAD/CAM uređaja. Proces obično traje vrlo kratko i restauracija može biti gotova za manje od dva sata ovisno o individualnosti u pacijentovim ustima. Bitno je naglasiti da je točnost digitalnog modela i situacije u ustima svedena na maximum jer se ovdje radi o mikronima I mogućnosti pogreške sa strane tehničara I CAD – CAM sustava je nemoguća.

Prednosti korištenja CAD/CAM sustava su :

  • kvalitetno korištenje novih materijala
  • kratkotrajnost izrade nadomjestka
  • manji trošak izrade
  • kontrola kvalitete izrade