Dezinfekcija i sterilizacija

Dezinfekcija i sterilizacija

Dezinfekcijom se označava niz različitih postupaka kojima se uništavaju, inhibiraju ili uklanjaju vegetativni oblici mikroorganizama, ali ne nužno i bakterijske spore. Dezinfekcijom se mikroorganizmi reduciraju na razinu koja ne šteti ljudskom zdravlju te označava odsutnost infekcije i postupak je kojim se stvari i predmeti čine sigurnim za rukovanje. U stomatologiji je dezinfekcija puno bitnija nego u nekim drugim medicinskim strukama jer postoji veliki broj sitnih instrumenata koji zbog svog sastava nisu predviđeni za steriliziranje. Visokovrijednim i izrazito jakim kemijskim otopinama (dezinficijensima), tretiramo sve radne površine, stomatološku stolicu, nasadnike, otiske, protetske nadomjeske te zaštitne maske stomatologa. Instrumenti prije sterilizacije obavezno prolaze kroz proces dezinfekcije. Sterilnost i čistoća jedini su način da se spriječi prijenos infekcije.

 

 

Nakon dezinfekcije i sortiranja instrumenata i pribora pristupamo sterilizaciji onog dijela gdje je to moguće. U našoj poliklinici, postupci sterilizacije i dezinfekcije provode se prema međunarodnim standardima i zakonima Europske unije. Sterilizacija je postupak ili proces kojim se uništavaju sve vrste i svi oblici mikroorganizama, uključujući i bakterijske spore. Poliklinika je opremljena s tri sterilizacije, a za sterilizaciju instrumenata koristimo Vacuklav® 24 B/L+ koji odgovara najzahtjevnijim kriterijima sterilizacije . Zbog zaštite pacijenta kao i samog osoblja, svaki član stomatološkog tima cijepljen je protiv Hepatitisa B. Uz obavezno korištenje protektivnih barijera, kao što su maske i facijalni štitnici, koristimo materijale za jednokratnu uporabu. Instrumentarij koje se ne može sterilizirati u autoklavu koristi se jednokratno (čaše, sisaljke, pregače, rukavice, maske, matrice, aplikatori, konci, igle, vaterolice, gaze i drugo ), te se nakon upotrebe baca. Svrdla su dezinficirana i sterilizirana nakon svake uporabe, kao i instrumenti pakirani u zasebnim vrećicama.