Oralna kirurgija

Oralna kirurgija

Oralna kirurgija sastoji se od niza kirurških zahvata sa svrhom poboljšanja nepovoljnih anatomskih i bioloških situacija. Oralna kirurgija kao grana stomatologije obuhvaća različite kirurške zahvate u oralnoj šupljini pacijenta, a najčešći zahvati su ekstrakcija zuba, augmentacija (nadogradnja kosti), apikotomija (resekcija korijena zuba), sinus lift (podizanje sinusa), alveotomija (komplicirana ekstrakcija umnjaka), ekstrakcija zaostalog korijena zuba, cistektomija (uklanjanje raznih cista u čeljusti), te ugradnja dentalnog implantata.