Stomatološka poliklinika Kustec

Stomatološka poliklinika Kustec ima tradiciju dugu 30 godina u glavom gradu Hrvatske, Zagrebu. Poliklinika je nova moderna struktura u kojoj se nalazi 9 stomatoloških ordinacija gdje je moguće obaviti najzahtjevnije stomatološke zahvate kao npr. rekonstrukcija kosti, zubna implantologija koju obavljaju doktori specijalisti.

U klinici se koristi oprema koja je u korak s najnovijim tehnološkim dostignućima i koja zadovoljava sve higijensko sanitarne uvjete Europske unije.

Tim koji radi u poliklinici je visoko kvalificiran i stručan, te ima višegodišnje iskustvo u stomatologiji.

 

 

U našoj dugoj tradiciji izvršili smo puno uspješnih implantoloških zahvata. Svi zahvati koji su bili praćeni svakodnevnom oralnom higijenom i povremenim posjetima stomatologu su pokazali dugotrajan i kvalitetan rezultat. Stoga možemo potvrditi da je postotak neuspjeha izrazito nizak.

Materijali koje koristimo najbolje su kvalitete i za svaki implantološki zahvat nudimo garanciju i certifikat. Naš stručni tim pratit će vas tijekom cijelog zahvata od prvog pregleda do završetka zahvata pa i nakon toga.

Poliklinika Kustec u brojkama

S više od 30 godina iskustva u stomatologiji Poliklinika Kustec je skupila zavidne brojke koje vam donosimo:

Godina iskustva

Pacijenata godišnje

Uspješnost implatanata

Stručnjaci u Poliklinici

Pošaljite svoj upit