Poliklinika Kustec – naš tim

Stručnjaci koji čine naš tim

dr.med.dent. Mirjana Kustec

SpecijalizacijaStomatolog

dr.med.dent. Ivan Kustec

SpecijalizacijaStomatolog

dr.med.dent. Bruno Nenadić

SpecijalizacijaStomatolog

dr.med.dent. Klaudeta Shahini

SpecijalizacijaStomatolog

dr.med.dent. Maja Bilić-Prcić

Specijalizacija Stomatolog

dr.med.dent. Jelena Kolar

Specijalizacija Stomatolog

dr.med.dent. Marko Miličić

SpecijalizacijaStomatolog

Ana Boch

SpecijalizacijaIng. Radiologije

Matija Radoš

SpecijalizacijaIng. Radiologije

Nikolina Čevak

SpecijalizacijaAsistent

Mia Štefanac

SpecijalizacijaAsistent

Dubravka Vugec

SpecijalizacijaAdministracija

Petra Ivić

SpecijalizacijaZubni tehničar

Marijana Antolović Đumlijan

SpecijalizacijaZubni tehničar

Marijeta Ciković Petir

SpecijalizacijaZubni tehničar

Nataša Barković

SpecijalizacijaZubni tehničar

Ana Vranić

SpecijalizacijaZubni tehničar

Ivana Keser

SpecijalizacijaZubni tehničar

Branimir Lukačić

SpecijalizacijaZubni tehničar

Viktorija Tvorek

SpecijalizacijaZubni tehničar